Home
Hoe te verzenden
Verboden goederen
Tarieven
Voorbeeld berekening
Vertrekschema
Contact
Contactformulier
FAQ

 

Verboden Goederen

Douane Indonesiƫ

 

Verboden zaken:

 

01. Verdovende middelen

02. Explosieven

03. Vuurwapens of delen ervan

04. Vuurwerk

05. Zend-/ontvangapparatuur en ook (mobiele) telefoons

06. Fotokopieer apparatuur

07. Planten

08. Plantzaden

09. Dieren

10. Vissen

11. Medicijnen

12. Etenswaren en dranken

13. Zonnebrillen

14. Explosieve en gemakkelijk brandbare stoffen

15. Pesticiden

 

Voorwaardelijk toegelaten:

  • Films (onbrandbare), beeld- en geluidsdragers. Omtrent voorwaarden en uitzonderingsbepalingen betreffende invoer, vrijstelling van keuring enz. behoren de afzenders zichzelf op de hoogte te stellen.
  • In het buiteland gedrukte en uitgegeven periodieken, boeken enz. gedrukt in de Indonesische of Chinese taal, alleen met toestemming van de Procureur-generaal.
  • Radio-ontvangers, telefoon en andere telecommuniatie-apparatuur alleen met toestemming van het Ministerie van Post en Telecommunicatie.
  • Loterijbiljetten, tenzij de geadresseerde van te voren een vergunning heeft verkregen van de Minister van Sociale Zaken.
  • Serums, farmaceutische preparaten en andere geneesmiddelen door het Ministerie van Gezondheid  aangewezen met invoervergunning van : 'Departemen Kesehatan Direktorat Djenderal Farmasi' in Jakarta.
  • Fotokopieermachines en onderdelen
  • Huiden van dieren.

Geschenkzendingen:

Op geschenkzendingen alsmede op de eventuele bijbehorende adreskaart moet de aanwijzing 'Colis de don pour l'usage particulier du destinaire' worden vermeld. In het algemeen worden geschenkzendingen waarvan de waarde niet meer is dan EUR 11,- niet belast met invoerrechten e.d. Deze zendingen mogen niet meer bevatten dan 200 sigaretten of 50 sigaren of 500 gram netto kerftabak of 500 gram bruto van deze artikelen tezamen. Is dit wel het geval dan wordt de gehele zending belast met invoerrechten e.d.

 

Invoervergunning:

De invoer van alle artikelen, welke met handelsdoeleinden worden verzonden, is slechts toegestaan, mits de geadresseerde van te voren een deviezen-invoervergunning, afgegeven door 'Direktorat Import' in Jakarta heeft aangevraagd en verkregen. De datum en het nummer van deze deviezen-invoervergunning moeten op de in de zending gesloten kopie-factuur, alsmede op de douaneverklaring worden vermeld.

 

Taal: Indonesisch, Engels

 

Handelszending: Kopie factuur insluiten

 

 

 

 

Barang2 larangan

 

1. Narkotika

2. Bahan2 peledak

3. senjata api / bagian

4. petasan

5. Alat2 transceiver (alat-telephone)

6. Mesin Potocopy bewarna

7. Tanaman

8. Bibit tanaman

9. binatang

10. Ikan

11. Obat2an

12. Makanan & minuman

13. Kacamata gerhana matahari

14. Bahan2 berbahaya mudah meledak/terbakar

15. Pestisida

Bagus Putra Perkasa 2010 - all rights reserved  | info@bagusputraperkasa.com Algemene Voorwaarden
Top